Perlembagaan

  1. NAMA :  Kelab Bestari

2. OBJEKTIF

2.1  Membentuk wadah perkongsian ilmu, minat dan kepakaran dalam menggunakan aplikasi di sekolah.

2.2 Menjadi agen pengg erak membantu kelancaran pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah.

2.3 Melatih kumpulan pelajar yang berminat dan berkeupayaan dalam bidang ICT

  1. SYARAT-SYARAT KEAHLIAN

3.1   Syarat Pemilihan

3.1.1  Terbuka kepada semua pelajar setiap tingkatan/tahap 2
3.1.2 Berminat dan berpengatahuan dalam bidang ICT.
3.1.3 Mempunyai rekod akademik yang baik
3.1.4 Tahap kesihatan yang memuaskan
3.1.5 Mempunyai rekod disiplin yang baik

3.2   Prosedur Pemilihan

3.2.1 Pemilihan pelajar berdasarkan boring permohonan dan pencalonan guru.
3.2.2 Setiap pelajar  yang dicalonkan akan sitemuduga oleh Jawatankuasa Pemilih
3.2.3 Sekurang-kurangnya seorang pelajar dari setiap kelas dan memenuhi syarat
3.2.4 Pelajar yang terpilih akan di lantik oleh pihak sekolah
3.2.5 Keutamaan diberikan kepada pelajar yang tidak memegang sebarang jawatan badan khas sekolah.

  1. PEMBATALAN KEAHLIAN

4.1  Seseorang murid dianggap hilang atau batal kelayakan menjadi ahli Kelab Bestari ini apabila: 

4.1.1  Tidak lagi dianggap sebagai pelajar
4.1.2  Melanggar peraturan Kelab Bestari
4.1.3  Melanggar akujanji
4.1.4  Disabitkan dengan kesalahan disiplin sekolah(sederhana dan berat mengikut Buku Peraturan Disiplin Sekolah).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: