Tugas Biro

Biro Infrastruktur Teknologi 

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (Kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)
 • Memastikan penggunaan peralatan ICT yang di bekalkan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
 • Memastikan peralatan ICT yang dibekalkan sentiasa berada dalam keadaan selamat untuk digunakan.
 • Membantu menyenggara pelbagai peralatan yang ada di sekolah
 • Membantu menyelenggara pelbagai peralatan yang ada di sekolah.

 

Biro Latihan 

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan , carta Gantt)
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan latihan atau kursus yang berkaitan dengan apliksi di sekolah dan penggunaan ICT.

 

Biro Dokumentasi dan Penerbitan

 •  Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro (kertas kerja, implikasi kewangan, carta Gantt)
 • Menyedia dan menyimpan laporang bagi  setiap  aktiviti yang dilaksanakan oleh Kelab Bestari
 • Menerbit dan mengedar bahan atau maklumat yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti Kelab Bestari.

 

Biro Laman Web

 • Menyediakan perancangan aktiviti tahunan biro(kertas kerja, Implikasi kewangam, carta Gantt)
 • Membangun dan mengemas kini laman web rasmi sekolah.
 • Menjadi pembimbing rakan sebaya kepada badan atau persatuan serta kelab pelajar bagi membina laman web pertubuhan mereka.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: